Betegtájékoztató

Tisztelt Érdeklődő, Kedves Betegeink!

Ezen az oldalon az intézet osztályaira, szakrendelésekre és a gyógyfürdőre vonatkozó házirendeket olvashatják.

 


 

Fekvőbeteg osztályok

HÁZIRENDJE

 

Rehabilitációs osztály betegfelvétele:

Előjegyzés alapján 8.30-kor jelentkeznek felvételre a betegeink beutalóval, MR, CT, Rtg leleteikkel és hozzák magukkal régi zárójelentésüket, valamint a felvételihez szükséges személyi igazolványt, TAJ kártyát, majd innen kerülnek a kórterembe elhelyezésre.

 

Krónikus osztály betegfelvétele:

A betegek háziorvosi beutalóval, illetve egyéb szakrendelésekről hozott beutalóval, valamint Kecskemétről és más intézetekből előzetes telefonos egyeztetés alapján kerülnek osztályunkra. Itt is feltétlenül szükséges, hogy hozzák magukkal régi zárójelentésüket, illetve labor és röntgen eredményüket. Jelentkezésük alkalmával azonnal jelezzék, jelenleg milyen gyógyszert szednek.

 

Általános szabályok:

 • A kórházban való benntartózkodás alatt – a higiénés szabályok betartása mellett – betegeink saját pizsamájukat, hálóingüket, köntöst, papucsot használhatnak.

 • A beteg köteles vizit alkalmával – vizsgálatok kivételével – a kórteremben tartózkodni, vizit után a folyosón lévő betegek kötelesek köpenyt és papucsot viselni.

 • A kórházba szeszes italt behozni, behozatni vagy fogyasztani szigorúan tilos.

 • Látogatási idő: minden nap 15.00-16.00 között.

 • Súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, vagy fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, pszichés krízishelyzetben van.

 • Az értéktárgyak, nagyobb összegű készpénz, értékpapír, stb. a kórház házi pénztárában kötelező elhelyezni, melyet két kórházi dolgozó leltárba vesz.

 • A kórházba került betegeink felsőruházatukat, cipőjüket a kórteremben található szekrényben helyezik el.

 • Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház felelősséget nem vállal.

 • A következő szolgáltatásokat vehetik igénybe betegeink a kórház területén: kórház patika, gyógyászati segédeszköz bolt, büfé, könyv- és újságárus.

 • Betegeink mobiltelefonjukat akkor használhatják, ha betegtársaikat, illetve az egészségügyi dolgozók munkáját nem zavarják vele.

 • Betegek szabadon gyakorolhatják vallásukat, kapcsolatot tarthatnak egyházi személlyel – az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett.

 • A tisztaság megtartása közös érdekünk, kérjük a higiénés szabályok betartását.

 • A kórház területén dohányozni tilos.

 

A dolgozókra vonatkozó szabályok:

 • A beteget jogairól felvétele után tájékoztatni kell.

 • A beteg jogainak biztosítása a kórház minden dolgozójának kötelessége.

 • A közalkalmazottak és egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak kötelesek a számukra előírt munkaidőben pontosan és munkára kész állapotban, védőruhában megjelenni.

 • A munkavégzés ideje alatt nevet és beosztást tartalmazó kitűző használata kötelező.

 • A dolgozók kötelesek munkahelyüket még időszakos távollét esetén is bezárni.

 • A betegellátásban résztvevő kórházi dolgozóknak a beteget név szerint kell megszólítani.

 

A beteg jogai:

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáértő és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

 • Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, a beteget jogainak gyakorlásában csak indokolt ideig, módon és mértékben lehet korlátozni.

 • A kapcsolattartás joga

A beteg fekvő ellátása alkalmával jogosult más személyekkel írásban, szóban kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni. Súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.

 • A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van az egészségügyi állapotával, valamint a gyógykezelésével összefüggő teljes körű, részletes felvilágosításra. Amennyiben az ellátás térítésköteles, a betegnek joga van arra, hogy fizetési kötelezettségéről tájékoztassák.

 • Az önrendelkezéshez való jog

A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, melyeket utasít vissza.

 • Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga kivéve, ha annak elmaradása mások életét, testi épségét veszélyeztetné.

 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, a benne lévő adattal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult a gyógykezelésével összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, illetve a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint ezekről saját költségére másolatot kapni.

 • Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg egészségügyi ellátásban részt vevő személyek a betegről az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

 • A gyógyintézet elhagyásának joga

A beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak köteles bejelenteni.

 • Betegjogok érvényesítése

Amennyiben a beteg panasszal kíván élni, ezen szándékát jelezze az osztályvezető főorvosnak, főigazgatónak vagy orvosigazgatónak, vagy forduljon a betegjogi képviselőhöz.


 

 

Járóbeteg-szakrendelések 

HÁZIRENDJE

A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján egyszeri, ill. alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. A tevékenység zavartalan üzemeltetése érdekében a házirendben foglaltak betartása a dolgozókra és az ellátást igénybe vevőkre egyaránt kötelező.

 1. Az egyes szakrendelések helye információs táblán tekinthető meg. A szakrendelések rendelési ideje és a rendelést vezető orvos neve a rendelők bejárati ajtaján olvashatók.

 2. A rendelő egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges felmutatni a személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát, külföldi betegeknél az útlevelet, és ha van Európai Egészségbiztosítási Kártyát (Eucard) és a BEUTALÓT.

 3. Beutaló csak a következő szakrendelésekhez NEM szükséges: pszichiátriai, onkológiai, urológiai, sebészeti, tüdőszűrő, tüdőgondozóban a gondozott betegek részére, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, szemészeti, nőgyógyászati szakrendelésekre és gyermek szakrendelésre sürgősségi esetben.

 4. Intézetünkben a szakrendelések nagy része előjegyzési rendszerben működik, melynek célja a várakozási idő lerövidítése.

 5. Diszpécserszolgálat telefonszámai: 06-76/463-222/245 06-76/801-675

 6. Amennyiben az előjegyzett időpontban valamilyen oknál fogva nem tud betegünk megjelenni, kérjük a vizsgálat lemondását jelezni.

 7. Térítési díj ellenében nyújtott egészségügyi szolgáltatás díjszabása az adott szakrendelés bejárati ajtaján tekinthető meg, befizetés a Gazdasági Hivatal pénztárában történik.

 8. A tisztaság megtartása közös érdekünk, kérjük a higiénés szabályok betartását a közös helyiségeinkben.

 9. Az intézet folyosóján hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

 10. A vizsgálat ideje alatt a mobiltelefonokat kérjük kikapcsolni.

 11. Az esetleges betegpanaszokkal kérjük a főigazgatóhoz, orvosigazgatóhoz vagy a betegjogi képviselőnkhöz fordulni.

  


GYÓGYFÜRDŐ

HÁZIREND

 

A HÁZIREND BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA AZ ÚSZÓMESTEREK FELADATA ÉS KÖTELESSÉGE. KÉREM, A BETEGELLÁTÁS ZAVARTALANSÁGA, A FÜRDŐZŐK NYUGALMA ÉS PIHENÉSE, ILLETVE A ZAVARTALAN ÜGYMENET ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK ÉS AZ ÚSZÓMESTERI UTASÍTÁSOK FIGYELEMBE VÉTELÉT ÉS BETARTÁSÁT.

 1. A HÁZIREND MINDEN MEDENCETÉRBEN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYRE ÉRVÉNYES.

A GYÓGYFÜRDŐ TERÜLETÉN TILOS:

 1. A KEZELÉSEKET MEGZAVARNI,

 2. NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL TARTÓZKODNI,

 3. ÚSZÓMESTERI FELÜGYELET NÉLKÜL TARTÓZKODNI,

 4. ROHANGÁLNI, KIABÁLNI, ZAJT CSAPNI,

 5. A VÍZBE UGRÁLNI,

 6. DOHÁNYOZNI,

 7. AZ ÖLTÖZŐHÖZ TARTOZÓ KULCSOKAT ELVINNI,

 8. A MEDENCETÉRBE UTCAI RUHÁZATBAN BEMENNI ,

 9. A FÜRDŐ TERÜLETÉRE ÉTELT, ITALT BEVINNI,

 10. SZELLŐZTETÉS CÉLJÁBÓL ABLAKOT NYITNI!

 11. A FÜRDŐT AZ INTÉZETI BETEGEK KEZELŐLAP, BEUTALÓ ELLENÉBEN, LAKOSSÁGI FÜRDŐZŐK JEGY ELLENÉBEN, ILLETVE KÓRHÁZI DOLGOZÓK FELÍRATKOZÁS UTÁN VEHETIK IGÉNYBE.

 12. AZ ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEKHEZ KULCS CSAK JÁRÓBETEG RÉSZÉRE KEZELŐLAP ELLENÉBEN, ILLETVE LAKOSSÁGI FÜRDŐZŐK RÉSZÉRE JEGY ELLENÉBEN BIZTOSÍTHATÓ.

 13. A FÜRDŐVÍZBEN AZ ÚSZÓSAPKA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 14. A MEDENCÉBE LÉPÉS ELŐTT A ZUHANYZÁS ÉS A LÁBMOSÓK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 15. A FÜRDŐT LÁZAS, FERTŐZŐ BETEGEK NEM, ILLETVE BŐRBETEGSÉGBEN SZENVEDŐK CSAK ORVOSI IGAZOLÁSSAL VEHETIK IGÉNYBE!

 16. ITTAS ÉS KÁBÍTÓSZER HATÁSA ALATT ÁLLÓ SZEMÉLY A FÜRDŐBEN NEM TARTÓZKODHAT, RÉSZÉRE A FÜRDŐ DOLGOZÓJA MINDEN SZOLGÁLTATÁST KÖTELES MEGTAGADNI!

 17. A FÜRDŐJEGY CSAK A VÁLTÁS HELYÉN ÉS NAPJÁN ÉRVÉNYES, AZT TÁVOZÁSIG MEG KELL ŐRIZNI!

 18. KEDVEZMÉNYES JEGY CSAK OKIRAT (DIÁKIGAZOLVÁNY, NYUGDÍJAS IGAZOLVÁNY, STB.) FELMUTATÁSÁVAL VEHETŐ IGÉNYBE.

 19. SÉRÜLÉS ESETÉN AZ ÚSZÓMESTERNÉL KELL JELENTKEZNI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA.

 20. A TERMÁL MEDENCÉKBEN A JAVASOLT TARTÓZKODÁSI IDŐ 30 PERC.

 21. AZ USZODA ÉS AZ ÖLTÖZŐK TERÜLETÉN ŐRIZETLENÜL HAGYOTT TÁRGYAK ELVESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT AZ INTÉZET FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

 22. A HÁZIREND BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ SÉRÜLÉSEKÉRT AZ INTÉZET FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.