Betegtájékoztató

Bács-Kiskun Megyei Kórház

HÁZIREND

 

Tisztelt Betegünk!

 

 Szeretettel köszöntjük kórházunkban!

 

Az alábbiakban foglaltuk össze azokat a tudnivalókat, amelyek fontosak lehetnek az Ön és látogatói számára a Bács-Kiskun Megyei Kórházban (a továbbiakban: Kórház) való benntartózkodás ideje alatt.

Szeretnénk segíteni Önnek, hogy új környezetében eligazodjon, megismerje a Kórház működési rendjét, a betegjogokat és szabályainkat.

Családjához, munkahelyéhez mielőbbi visszatérését elősegítheti azzal, hogy bízik szaktudásunkban, és aktívan együttműködik velünk.

A betegjogokat és a betegek kötelezettségeit „Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.” (a továbbiakban: Eütv) szabályozza.

A jelen házirendben megfogalmazott szabályok célja, hogy betegeink zavartalan gyógyulását és pihenését biztosítsuk. Köszönjük együttműködését! Mielőbbi gyógyulást kívánunk!

 

 

A Kórház Vezetése és valamennyi Munkatársa

                       

 

Kórházunk elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Kórház

a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Telefon: 76/516-700  fax: 76/481-219

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.kmk.hu

 

Rendelőintézet

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 21.

Telefon: 76/516-700  fax: 76/481-219

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.kmk.hu

 

Kecskemét- Repülőkórház                                                

6000 Kecskemét, Balaton u.17.                                           

Telefon: 76/516-700  fax: 76/481-219

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.kmk.hu

 

Tüdőbeteggondozó Intézet és Tüdőszűrő Állomás

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

Telefon: 76/504-375

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.kmk.hu

 

Kalocsai Telephely                                              

6300 Kalocsa, Kossuth  L. u. 34-36. Pf.: 62.       

Telefon: (78) 564-001   Fax: (78) 564-137          

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                     

Honlap: www.kmk.hu                         

 

Kiskunfélegyházi Telephely

6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.

Telefon: 76/463-222 Fax: 76/466-104

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.kmk.hu


A házirend hatálya

A házirend személyi hatálya kiterjed a Kórház egészségügyi szolgáltatói tevékenységében bármilyen jogcímen és feladatkörben résztvevőkre, továbbá az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint az azokat kísérő, illetve látogató személyekre, illetve az intézményben bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre.  

A házirend területi hatálya kiterjed a Kórház székhelyére és valamennyi telephelyére.

 

Általános házirend

 

 • Lőfegyver behozatala és tartása tilos a Kórház területén.
 • Szeszesitalt behozni, illetve fogyasztani a Kórház teljes területén
 • A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően az Intézményünk teljes területén (kivéve szabadtéren –az udvaron, parkban– kijelölt helyeken) valamennyi telephelyén az épületekben és építményekben, valamint az utcai bejáratok, épület bejáratok közelében: SZIGORÚAN TILOS A DOHÁNYZÁS! (1999. évi XLII. törvény, illetve az azt módosító 2011. évi XLI-es törvény előírásainak megfelelően), . Ezen szabály megszegése esetén az ebből adódó pénzbírságért a szabályszegőt terheli.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy az egészségügyi tevékenység ellátása során az orvosok, szakdolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Erre figyelemmel az egészségügyi dolgozókkal szemben a trágár beszéd, fenyegetés, vagy fizikai atrocitás , mint garázdaság akár bűncselekménynek is minősülhet melyet a Büntető Törvénykönyv szabadságvesztéssel büntethet.
 • Fertőző betegség gyanúja esetén elrendelet elkülönítésekor kérjük, szíveskedjék maradéktalanul betartani az előírt  higiéniás előírásokat.
 • Az osztályon meghatározott fontos időszakokban (vizit, vizsgálatok, étkezések) kérjük, hogy a kórteremben tartózkodjon!
 • Az osztályt - vizsgálatot kivéve – kérjük, úgy hagyja el, hogy a szolgálatban lévő ápolónak mindig jelentse be hova távozik.
 • Segítő kutyát a Kórház területére és a Kórház épületeibe beengedni csak a járóbeteg-ellátás területén belül, és csak a szükséges segítő kutya igazolvány bemutatásával lehet.
 • Kérjük, hogy az orvosok és ápolók utasításait a saját és betegtársaik érdekében tartsák be
 • Kérjük, óvja a kórházi eszközöket, berendezéseket, az ezekben szándékosan vagy gondatlanul okozott károkért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik.
 • A betegellátás és betegtársaik érdekében kérjük, hogy viselkedésükkel, magatartásukkal ne zavarják a gyógyító munkát, a többi beteg nyugalmát, az osztály rendjét.
 • Otthonról hozott gyógyszereket kérjük, csak a kezelőorvosa tudtával vegyen be, az ebből adódó következményekért a Kórház felelősséget nem vállal.
 • Lehetősége van értéktárgyait, nagyobb összegű készpénzét, stb. a kórteremben lévő széfben - bizonyos osztályokon található – illetve a házi értékmegőrzőben elhelyezni. Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház felelősséget nem tud vállalni.
 • Ha segítségre van szüksége a betegágynál elhelyezett nővérhívóval tudja az ápolót értesíteni.
 • Kérjük a személyi higiénés követelményeket lehetőségük szerint tartsák be.
 • Étel tárolására a folyosón elhelyezett közös hűtőszekrényekben van lehetőség, névvel ellátva.
 • Kérjük, legyen segítségünkre az osztály és a kórház tisztaságának megőrzésében.
 • Saját rádiót, televíziót, magnót, laptopot lehetőség szerint csak fülhallgatóval hallgasson, hogy ezzel ne zavarja betegtársait.
 • Kérjük, hogy az orvos által előírt diétát, étkezést még akkor is tartsa be, ha esetenként nem felel meg az Ön ízlésének!
 • Kérjük, hogy biztonsága érdekében a liftkezelővel rendelkező beteglifteket vegyék igénybe, Kecskeméten a páternosztert kizárólag kórházi dolgozók használhatják
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény, az adatvédelmi jogszabályok, valamint az Intézményi Házirend vonatkozó szabályai alapján –a személyiségi és a betegjogok védelme és megóvása érdekében – az Intézmény területén kép-, és hangfelvétel készítését kizárólag a Kórház Főigazgatója engedélyezheti.

Az a személy, aki engedély nélkül készít kép-, vagy hangfelvételt – a Kórház által indított bírósági eljárás alapján sérelemdíj illetve kártérítés megfizetésére kötelezhető.

 • A Kórház adatkezelései önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapulnak. Adatvédelemmel kapcsolatban kérjük, tájékozódjon honlapunkon is megtalálható részletes Adatvédelmi tájékoztatóból.
 • Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy intézményünk medikai rendszereket használ, továbbá az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rendszerbe továbbít adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján. Adott rendszerek üzemeltetéséért külső beszállító partnerek felelősek. A külső partnerek kötelesek az adatbiztonsági kötelezettségeknek eleget tenni.

 

Fekvőbeteg ellátásra vonatkozó alapvető szabályok

Hogyan kerülhet a kórházba?

 • Beutalóval: háziorvosi beutalóval illetve egyéb szakrendelésekről hozott beutalóval.
 • Beutaló nélkül: ha azonnali ellátásra van szüksége, akár beutaló nélkül a Sürgősségi Betegellátó Osztályra, vagy a Sürgősségi Baleseti Ambulanciára, illetve a betegségének megfelelő ambulanciára kerül, ahonnan állapotától függően tovább kerülhet az illetékes osztályra, vagy megfigyelés után otthonába távozik.
 • Külföldi beteg: sürgős esetben azonnal, egyébként az orvos-igazgató engedélyével kerülhet kivizsgálásra, illetve gyógykezelésre kórházunkba.

Az ellátás költségeiről az ellátó osztály, részleg ad tájékoztatást a Térítési Díjszabályzat alapján.

Kérjük, hozza magával:

 • a háziorvosi vagy szakorvosi beutalót
 • személyi iratait (személyi igazolvány és lakcímkártya), betegbiztosítási igazolványát (TAJ Kártya, bemutatása kötelező) - amennyiben nincs Önnél, úgy 15 napon belül a Sürgősségi Betegellátó Osztály Betegirányító pultjánál kérjük bemutatni, ellenkező esetben a gyógyítás költségeit köteles megtéríteni -
 • korábbi vizsgálati leleteit, esetleg zárójelentését, röntgenfilmeket, szülőnőnek a terhes kiskönyvet is magával kell hoznia
 • tisztálkodási eszközöket, hálóruhát, papucsot

 

 Fekvőbeteg felvétel általános rendje:

 • A fekvőbeteg felvételhez a beteg vagy törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.
 • Felvételkor az adott osztályon kell jelentkeznie, ahol bemutatják az osztályt, a kórtermet, betegtársait és megismertetik az osztály rendjét, helyi szokásait.
 • Kiskunfélegyházán, a Rehabilitációs Osztályon előjegyzés alapján 8.30-kor jelentkezzenek felvételre beutalójukkal.

 

Járóbeteg ellátásra vonatkozó egyéb tudnivalók

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kórház elektronikus medikai rendszeréhez kapcsolódhatnak az intézményünkkel szerződött és titoktartási szerződéssel rendelkező háziorvosok, akik ez esetben hozzáférhetnek a betegek intézményünkben keletkezett egészségügyi adataihoz. Amennyiben nem járul hozzá, kérjük, jelezze ezt az adott szakrendelésen.

Kérjük, hogy rendelésre hozza magával minden esetben személyi igazolványát, lakcím kártyáját, TAJ kártyáját és előző leleteit.

Kérjük, hogy értéktárgyainak biztonsága érdekében vegye igénybe a Rendelőintézet ruhatár szolgáltatását.

 

Leletkiadás rendje

 

Laboratóriumi leletek kiadása a vérvételt követő munkanapon 12:00 óra és 16:00 óra között történik a Laboratórium leletkiadójában.

 

Fekvőbeteg ellátás általános rendje

Délelőtt: Reggeli ébresztés után tisztálkodás, vizsgálati anyagok levétele, kórterem rendbetétele a vizit előtt, vizitek, vizsgálatok, kezelések.

Délután: ebédeltetés, vizsgálatok, kezelések, csendes pihenő, előkészítések a következő napi vizsgálatokhoz, műtéthez, ügyeletes orvosi vizit

Este: Pihenő 20 órától. Villanyoltás után (20 óra) látogatók, hozzátartozók nem tartózkodhatnak az osztályon.

 

Látogatás rendje

A kórteremben a betegnél egy időben csak két látogató tartózkodhat. Amennyiben több látogatója van, kérjük a betegváróban fogadja vendégeit.

A látogatás 6 éves korig nem ajánlott.

A látogatási idő az egyes osztályok jellegétől függően változhat.

 

Látogatási idők

Kecskemét

Kalocsa

Kiskunfélegyháza

Hétköznap és szombaton

15.30-17.30

15.30-17.30

15.00-16.00

Vasárnap és ünnepnapokon

10.00-12.00

10.00-12.00           15.30-17.30

15.00-16.00

 

Nyilvánosság, sajtónyilvánosság

Az Intézmény a nyilvánosságot a www.kmk.hu honlapján, esetenként kiadványokon keresztül, közleményekben biztosítja.

A televíziós felvételek és egyéb kép/hanganyag rögzítésekor az orvosi titoktartás törvényi rendelkezéseit, valamint a beteg- és személyiségi jogokat tiszteletben kell tartani. A Kórházban kezelt beteg a felvételeken csak kifejezett személyes kérésére, illetve beleegyezésével szerepelhet.

A sajtó munkatársait kizárólag a Főigazgató előzetes értesítése és hozzájárulása alapján fogadjuk. Nyilatkozat tételre a Főigazgató, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

Parkolás

Az Intézmény területén belül a parkolás díjköteles az intézményi szabályzat szerint. A parkolás során a gépjárművekben esetlegesen keletkezett károkért az intézmény felelősséget nem vállal. Parkolásra, csak az erre a célra kijelölt parkolók vehetők igénybe!

Szolgáltatások

Telephelyeinken igénybe vehető szolgáltatások: Gyógyszertár, büfé, újságárus, fodrász, kávé- és üdítő automata, televízió, bankjegy automata, lelki gondozás, szociális munkás segítsége, ruhatár

Lelki gondozás:    

Ha szeretné, hogy lelkészeink felkeressék, kérjük, jelezze a ápolónak, orvosának, aki kérését továbbítja!    Református istentisztelet és római katolikus szentmise időpontjáról kérje munkatársaink tájékoztatását illetve a kifüggesztett tájékoztatót tekintse meg.

 

Házi betegápolás

A kórház szociális munkása segít a szociális otthonban való elhelyezésben azoknak a rászorulóknak, akiknek családi körben az otthoni ápolása nem biztosítható.

Háziorvosa javaslatára az Ön gyógyulását, otthonában szakápolók segítik. Ennek keretében szakápolást, gyógytornát, hospice ellátást tudnak biztosítani.

Az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány által működtetett ingyenes Házi Betegápolás és Hospice Szolgálat tevékenykedik.  Bővebben tájékozódhat a www.olelokez.hu honlapon.

Távozás a Kórházból

 • Hozzátartozói lehetőleg 10 óráig jöjjenek Önért.
 • A Kórháztól kapott leltári tárgyakat az ellátó osztályon kérjük leadni.
 • Ha Önnek hazaszállításra van szüksége, s családja nem tudja megoldani, abban az esetben az osztályos orvos gondoskodik betegszállításról.A betegszállítást a kórháztól független, külső cég végzi. Leterheltségüktől függően előfordulhat, hogy a megbeszéltnél későbbi időpontban tudják Önt elszállítani.
 • Távozása után a zárójelentéssel 24 órán belül háziorvosánál kell jelentkeznie, hogy a javasolt gyógykezelés zavartalanul folytatódjon.

 

Betegek jogainak biztosítása

A beteget az Egészségügyi törvényben biztosított alábbi betegjogok illetik meg:

 • az egészségügyi ellátáshoz,
 • az emberi méltósághoz,
 • a kapcsolattartáshoz,
 • az intézmény elhagyásához,
 • a tájékoztatáshoz,
 • az önrendelkezéshez,
 • az ellátás visszautasításához,
 • a dokumentáció megismeréséhez,
 • az orvosi titoktartáshoz való jog.

 

 

Egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, ezen belül a választott orvos egyetértésével szabad orvosválasztáshoz. A beteget kezelő osztály osztályvezető főorvosa azonban a beteg egészségi állapota által indokolt, megfelelő szakmai ellátás érdekében felülvizsgálhatja a beteg orvosválasztási jogát, és más orvost jelölhet kezelőorvosnak. Az orvosválasztási jog felülvizsgálatának tényéről és okáról, az osztályvezető főorvos tájékoztatja a beteget.Ügyeleti szolgálati, illetve sürgős szükség esetén csak korlátozással gyakorolható az orvosválasztási jog, valamint életveszély, illetve azonnali beavatkozást igénylő ellátás esetén kizárt az orvosválasztási jog gyakorlása.Ha a beteg a kezelőorvos által megállapított diagnózisnak vagy javasolt terápiának más orvos által történő felülvizsgálatát szeretné, ezt kezelőorvosánál szóban jelezheti.Konzultációra minden betegnek lehetősége van, ennek kérésének rendjét az adott osztály működési rendje szabályozza.Tervezett kórházi elbocsátása, illetve más egészségügyi intézménybe történő beutalása esetén ennek más orvos által történő felülvizsgálatát az osztályvezető főorvosnál lehet kérni.

 

Írásbeli beleegyezés

Úgynevezett műtéti beavatkozásoknál, illetve műtéti jellegű diagnosztikai beavatkozásoknál a tájékoztatáson alapuló beleegyezés csak írásos formában történhet, illetve, ha a beteg írásképtelen, akkor két tanú együttes jelenlétében szóban adhatja meg a beavatkozáshoz szükséges beleegyezést.A beteg által adott, beavatkozáshoz való beleegyezés bármikor visszavonható, ha azonban a visszavonásra alapos ok nélkül kerül sor, az ezzel indoktalan költség megtérítését az egészségügyi intézmény kérheti a betegtől.Ha a beleegyezés írásos formában történt, a visszavonás is írásos formában történik.A műtéti beavatkozások, illetve műtétnek minősülő diagnosztikai beavatkozások esetén az írásbeli beleegyezést, a műtétet végző orvos, illetve diagnosztikai beavatkozásoknál a beavatkozást végző orvos kéri az erre vonatkozó írásbeli formanyomtatványon.

 

Emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.Az ellátás során a beteg emberi, és szabadságjogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt mértékben és időtartamban korlátozható.A korlátozó módszerek, eljárások alkalmazását a beteg kezelőorvosa írásban, a betegdokumentációban feltüntetve rendeli el, megjelölve az indokot és az alkalmazás időtartamát.

 

Kapcsolattartás joga

A beteg a kórházi házirendben rögzített látogatási időtartam alatt fogadhatja látogatóit.A betegek saját tulajdonú mobil telefonjukat használhatják, de tekintettel kell lenniük az osztályos működési rendre és a betegtársaikra. Azokon az osztályokon, ahol a mobil telefon használat az orvosi műszerek működését akadályozza vagy zavarja, a mobiltelefon használata tilos.

 

Látogatás

A beteg a kórházi házirendben rögzített látogatási időtartam alatt fogadhatja látogatóit. Ettől eltérő időpontban csak az állandó kórházi belépővel rendelkező személyek kereshetik fel betegüket az érintett gyógyító osztály osztályvezető főorvosa által megszabott módon és időtartamban.A rendkívüli látogatási engedély az osztályvezető főorvostól kérhető indokolt esetben.A látogatás a betegtársak jogainak tiszteletben tartása-, és a gyógyító munka zavartalansága mellett történhet.

 

A Beteg melletti tartózkodás joga

A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben hozzátartozója, vagy az általa megjelölt személy kórházi tartózkodása során mellette legyen.Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére az Eütv.  16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott személy is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék.A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, vagy törvényes képviselője, vagy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy - amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki - újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.Ha a beteg mellett benntartózkodó úgynevezett kísérő személyzet igénybe veszi a kórház hotel szolgáltatását, akkor a kórházi Térítési Díj Szabályzat alapján kell ennek a szolgáltatásnak a térítési díját megfizetnie.

 

Vallásgyakorlási jog

A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni, és az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.Kórházunkban, a hétvégeken, a kifüggesztett tájékoztatón meghatározott időpontokban istentisztelet megtartására kerül sor, de ezen túl is az osztályokon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett, minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását, és az egyházi személlyel való kapcsolattartás jogát.

A gyógyintézet elhagyásának joga

A beteget lehetőség szerint 24 órával előtte tájékoztatni kell kórházi elbocsátásának időpontjáról.Ha a beteg egészségi állapota miatt szükséges a hozzátartozónak tájékoztatása az elbocsátásról, azt elsősorban szóban kell megtenni, ennek akadályoztatása esetén, telefonon vagy távirat útján.

 Önkéntes kórházelhagyás joga

A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat, ennek a következményeit a betegnek magának kell viselnie.

 Tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi ellátásával összefüggésben, számára érthető formában, kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon.Konzultációra minden betegnek lehetősége van, ennek kérésének rendjét az adott osztály működési rendje szabályozza.

 Tájékoztatási jog gyakorlása

A betegnek joga van a kezelőorvosa közreműködése mellett a nála elvégzett vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt, és annak okát megismerni. Kezelőorvostól tájékoztatást kérhet az ellátásban résztvevő személyek nevéről, szakképesítéséről és beosztásáról. Ha a tájékoztatással kapcsolatban további kérdése, észrevétele van a betegnek, azt a kezelőorvosánál kell jeleznie.

 

Tájékoztatási jogról való lemondás

A beteg írásban lemondhat a tájékoztatási jogról, kivéve, ha maga kezdeményezi a beavatkozást (például művi meddővé tétel, esztétikai-, plasztikai műtét, nem orvosi likvidációjú terhesség-megszakítás), vagy a betegsége természetét ismernie kell azért, hogy másokat betegsége ne veszélyeztessen. A betegeknek arra is joga van, hogy írásban megjelölje azt a személyt, akit helyette tájékoztatni kíván. Ha a tájékoztatási jogról a beteg le akar mondani, vagy maga helyett mást kíván kijelölni, ezt a kezelőorvosánál, vagy a felvételét végző orvosnál kell jeleznie, hogy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölthesse és aláírhassa.

Hozzátartozók tájékoztatása

Kérjük, hogy a hozzátartozói csak a kezelőorvostól érdeklődjenek az Ön állapotáról.

 

Információtilalom

A betegnek joga van megtiltani, hogy a kórház bárkinek tájékoztatást adjon a gyógykezelés tényéről, illetve a gyógykezeléssel kapcsolatos bárminemű információról.Ezt a tiltását a beteg felvételekor kell, hogy jelezze, mely tiltás a betegdokumentációban megjelölésre kerül (az adatlapon, információ tilalomra vonatkozó jelzés mellett.)Ezen tilalom alól közeli hozzátartozó, gondozását végző személy részére felmentést adhat az osztályvezető főorvos, ha a beteg gondozása ezt indokolja és ebben az esetben az „információ tilalomra” vonatkozó jelzés mellett az orvosi dokumentációban szükséges feltüntetni, ki kapott a gondozás érdekében tájékoztatást.

 

Nyilatkozattételi jogosultság

Kérjük egészségi állapotával kapcsolatos tájékoztatásért forduljon kezelőorvosához.A beteg állapotáról felvilágosítást a beteg hozzájárulásával csak orvosa adhat a beteg hozzájárulásával. A beteg megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét vagy gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják.

 

Önrendelkezési jog gyakorlása

 

A beteg az önrendelkezési jog keretében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetve az igénybe vett egészségügyi ellátás keretében mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve mely beavatkozásokat utasít vissza.A megfelelő tájékoztatáson alapuló önrendelkezési jog gyakorlása történhet szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással.

 

Önrendelkezési jog átruházása, illetve átruházás tilalma

A cselekvőképes betegnek törvény által biztosított joga megjelölni, hogy ki az a személy, aki helyette az önrendelkezési jog keretében az egészségügyi beavatkozáshoz való beleegyezési, illetve visszautasítási jogot gyakorolja, illetve mely személy az, akit kizár ezen önrendelkezési jog gyakorlásából.

 

Egészségügyi ellátás visszautasításának joga

Az Egészségügyi Törvény alapján a cselekvőképes beteget megilleti az egészségügyi ellátás visszautasításának joga, feltéve, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi épségét nem veszélyezteti.Ha az egészségügyi ellátás visszautasítása a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos, vagy maradandó károsodás bekövetkezését eredményezi, az ellátás visszautasítási jogát csak írásos formában, vagy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban teheti meg a beteg, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében gyakorolhatja a visszautasítási jogot, melyet az orvosi dokumentációban rögzíteni kell a tanúk aláírása mellett.A betegnek joga van arra, hogy életfenntartó, vagy életmentő beavatkozást utasítson vissza abban az esetben, ha olyan súlyos betegségben szenved, hogy az az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül halálhoz vezethet és gyógyíthatatlan a betegsége.Az életfenntartó beavatkozás visszautasítása esetén az egészségügyi intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy gondoskodik az Eütv. 20. §-ának (4) bekezdése szerinti bizottság (a továbbiakban: Bizottság) haladéktalan összehívásáról.A Bizottságnak a betegség jellegének megfelelő szakorvos tagja nyilatkozik arról, hogy a beteg olyan betegségben szenved-e, amely az Eütv. 20. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott kritériumoknak megfelel. A Bizottság pszichiáter szakorvos tagja nyilatkozik arról, hogy a beteg rendelkezik-e a döntés meghozatalához szükséges belátási képességgel. A belátási képesség megállapítása során a beteget minden esetben, a beteg hozzátartozóját [Eütv. 16. § (2) bekezdés] lehetőség szerint meg kell hallgatni. Ha a Bizottság döntését követő harmadik napon a beteg - két tanú előtt - ismételten kinyilvánítja az életfenntartó beavatkozás visszautasítására irányuló szándékát, akkor a visszautasított ellátást meg kell szüntetni, illetve azt meg sem lehet kezdeni.A beteget az életfenntartó beavatkozás visszautasítása jogának gyakorlása során belátási képességgel rendelkezőnek kell tekinteni, ha képes döntése következményeinek megértésére.Egyebekben a visszautasítás részletszabályait a 117/1998 (VI.16) Kormányrendelet 6. §-a tartalmazza.

 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, illetőleg ezen egészségügyi adatokról tájékoztatást is kérhet. Az egészségügyi dokumentáció kiegészítését és kijavítását is kezdeményezheti, ha az általa megismert adatokat pontatlannak, vagy hiányosnak véli.Költségtérítés mellett arra is lehetősége van a betegnek, hogy az egészségügyi adatairól összefoglaló, vagy kivonatos írásos véleményt kérjen az őt ellátó egészségügyi intézménytől.

 

 

Orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátása kapcsán az ellátó személyzet tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait megfelelő módon bizalmasan kezeljék, és azt kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék.A beteg nyilatkozhat írásban a felvételkor arról, hogy kinek adható betegségével kapcsolatban felvilágosítás, illetőleg kiket zár ki egészségügyi adatai részletes vagy teljes megismeréséből.A betegnek joga van ahhoz is, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak a kezelésben, ellátásban részt vevő személyek legyenek jelen, illetőleg azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárul. Tekintettel arra, hogy a kórház oktatókórház, a vizsgálat és gyógykezelés során oktatási célból hallgatók is részt vehetnek.A beteg felvételekor megjelölheti azt a személyt, akit egészségi állapotának alakulásáról értesítenek, ebben az esetben a kórház a beteg által megjelölt személyt köteles értesíteni a beteg elhelyezésének megváltozásáról, a beteg elhelyezéséről, illetve, ha egészségi állapotában jelentős mértékű változás lenne.A betegnek felvételekor joga van arra is, hogy általa megjelölt személyeket kizárjon az értesítési körből, ebben az esetben az erre rendszeresített formanyomtatványokon kell erre vonatkozó igényét a betegnek megjelölnie.

 

 

A beteg panaszának kivizsgálása

Ha a beteg az egészségügyi ellátás igénybevétele során az ellátással összefüggésben panaszt kíván tenni, és az az őt kezelő osztályon nem nyer orvoslást, megteheti szóban vagy írásban:

-           A Betegszolgálati és kommunikációs referensnél

-           Az orvosigazgatónál

-           Telephelyi főigazgató helyettesnél

-           A Betegjogi Képviselőnél

 

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA. A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

Az intézmény területileg illetékes Független Betegjogi Képviselőjének neve, elérhetősége és fogadóórájának időpontja az osztályokon kihelyezett tájékoztatókon elérhető, valamint tájékozódhat az Integrált Jogvédelmi Szolgálat honlapján a www.ijsz.hu oldalon.

 

Kórházi panasz kivizsgálása:

30 munkanapon belül az írásban tett panaszbejelentés kivizsgálásáról tájékoztatást kap az egészségügyi intézménytől. A kórházi panaszkivizsgálás rendje nem érinti a beteg azon jogát, hogy a panasz kivizsgálásával összefüggésben más szervhez is fordulhat!

 

 

A beteg kötelezettsége

 • A beteg az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor köteles az Intézmény házirendjét, illetőleg az egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat tiszteletben tartani, az eredményes gyógyító tevékenység érdekében együttműködni az egészségügyi dolgozókkal.
 • A beteg- és hozzátartozói jogok gyakorlása során köteles a beteg és hozzátartozója más beteg jogait tiszteletben tartani, illetőleg a betegjogok gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
 • Tájékoztatni kell az egészségügyi dolgozókat mindarról, amelyek ismerete szükséges a megfelelő gyógykezeléshez. Saját betegségével összefüggésben nyilatkozni kell arról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről.
 • Köteles betartani az orvosoknak a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseit.
 • Kérjük, vegye figyelembe, hogy a házirendben előírt szabályok be nem tartása esetén a Kórház a beteget hazabocsáthatja.

 

 

Egyéb rendelkezések

A házirend által nem szabályozott, az osztály tevékenységének jellegéből adódó egyéb előírásokat az Osztály működési rendje tartalmazza, melyekről felvilágosítást a betegfelvételnél a felvevő orvos, illetve annak megbízása alapján az ápoló ad.

Konzultációra minden betegnek lehetősége van, ennek kérésének rendjét az adott Osztály működési rendje szabályozza.

A beteg érkezésekor a házirend megismerését, illetve az erre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételét a beleegyező nyilatkozat aláírásával igazolja.

 

Köszönjük, hogy a mi kórházunkat választotta gyógykezelése céljából és ennek érdekében együttműködött velünk!

 

A jelen Házirend 2019. október 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a 2015. szeptember 30-án kelt Házirend hatályát veszti.

 

Kecskemét, 2019. április 8.

 

                                                                                                                          Dr. Svébis Mihály

                                                                                                                               főigazgató

Készítette:                Nagyné Szigeti Dóra                     Jóváhagyta: Dr. Svébis Mihály            

                                          PR menedzser                                           Főigazgató

 

Jogilag áttekintette:    Dr. Kőszegfalvi Edit

                                            Jogi osztályvezető

 

 

 

Jóváhagyta:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Képv.: Dr. Horpácsy Balázs

Dél-alföldi Térségi Igazgatóság

térségi igazgató

Jóváhagyás napja:     Kecskemét,    2019     év   04   hónap   30   nap