Alapítványunk
A támogatás háttere:
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény tartalmazza, hogy milyen kedvezmények illetik meg a támogatót és a támogatottat.
 
Itt csak a támogatóinkat megillető kedvezményekről adunk rövid tájékoztatást.
Alapító okiratunkban rögzített közhasznú céljainkra kapott - támogatások és adományok - után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve magánszemélyek esetén személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény vehető igénybe.
 
Tartós adomány esetén a támogatót a második évtől kezdve külön kedvezmény is megilleti.
Alapítványunk fogadja: a pénz és eszköz adományokat, de szolgáltatás formájában is tudjuk fogadni a támogatásokat.
Utóbbiakat természetesen előzetes egyeztetés után.
 
Az adományok általában korlátozás nélküliek, de semmilyen előny nem keletkezhet az adományozó javára. A kisebb összegű adományok kivételével írásbeli támogatási szerződést kötünk, melyet külön mellékletben közzéteszünk.
 
A kapott támogatásokról, adományokról a törvényi előírásoknak megfelelő adat tartalommal igazolást adunk, legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig.